Povraćaj sredstava i reklamacija

Povraćaj robe i sredstava
 
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena. Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Vaša izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali.
 
 
 
1. Na našu e-mail adresu zlatarapapic.rs možete dostaviti Vašu izjavu o odustanku, ili popuniti i poslati na adresu Trg slobode 8, Požega, naglasiti za internet prodaju. Obrazac za odustanak od ugovora, će Vam biti isporučen uz paket.
 
 
 
2. Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.
 
 
 
3. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koju Vam Operater iz ONLINE prodavnice bude poslao na Vaš e-mail.
 
 
 
4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno adekvatno upakovati kako bi se sprečilo oštećenje proizvoda.
 
 
5. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu. Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, u roku do 14 dana od dana prijema robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu. Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju Vam operater iz ONLINE prodavnice pošalje na Vaš e-mail. Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji ste naveli u obrazcu u roku od 14 dana. Ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj.pečatom.
 
 
 
6. U slučaju povrata robe i povrata sredstava kupcu koje je prethodno platio platnom karticom (trgovac) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko Banke odnosno preko kartičnih asocijacija Visa i MasterCard i to storniranjem/delimičnim storniranjem orginalne trasnakcije, banka će na zahtev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.
 
 
 
Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal niže ili više cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja telefona 060/0816-923 ili nam pošaljite email na adresu zlatarapapicpp@gmail.com Vaš broj računa/ otpremnice, šifru i veličinu artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni artikal, kao i Vaš JMBG (opciono) i Vaš broj dinarskog tekućeg računa na koji bismo uplatili eventualnu razliku novca cenovnih kategorija.
 
 
 
Reklamacije
 
Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 060/0816-923 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu zlatarapapicpp@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
 
 
 
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 060/0816-923, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu zlatarapapicpp@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
 
 
 
Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Njegoševa 15, Požega. REKLAMACIONI OBRAZAC
 
 
Podaci o firmi: SZTKR Zlatara Papic
 
 
 
Adresa: Njegoševa 15, Požega 
 
 
 
Telefon: 060/0816-923
 
 
 
Broj računa: 205-140194-98
 
 
 
Matični broj: 51706684
 
 
PIB: 101560781
 
 
Šifra delatnosti: 3212
 
 
 
E-mail: zlatarapapicpp@gmail.com